Ingangsdatum Januari 23, 2023 (laatst bijgewerkt Januari 23, 2023)

OVER DIT BELEID

Radiometer neemt uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. In dit beleid (“Beleid”) wordt beschreven hoe: Radiometer haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of gerelateerde ondernemingen, waarvan u hier een volledige lijst kunt bekijken (samen, “Radiometer”, “onze”, “ons” of “wij”), gegevens verzamelt, gebruikt, deelt, overdraagt en verwerkt die van of over u zijn verzameld.


“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om iemand direct of indirect te identificeren of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze aan iemand worden gekoppeld. Dit kan zaken bevatten zoals naam, adres, telefoonnummer, creditcardgegevens, e-mailadres, ID-nummer, IP-adres van een elektronisch apparaat dat door iemand wordt gebruikt, of overige identificerende gegevens (zelfs zonder andere identificerende informatie). Statistische en niet-identificeerbare metrische gegevens worden niet als Persoonsgegevens beschouwd.

De dochteronderneming, partner of gelieerde onderneming van Radiometer waarmee u communiceert, is, indien van toepassing, de gegevensbeheerder (of vergelijkbaar onder de toepasselijke wetgeving) die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Zie voor een lijst met relevante juridische entiteiten die optreden als gegevensbeheerder Bijlage 1 van dit Beleid.

BEREIK

Dit beleid beschrijft de soorten Persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen, verwerken of openbaar maken en hoe u deze verwerking kunt beheren door toepasselijke wettelijke rechten uit te oefenen. Dit beleid is van toepassing op online en offline informatieverzameling, inclusief uw gebruik van websites of subdomeinen die door ons worden beheerd, alle mobiele applicaties, wanneer we producten en/of services aan u leveren of u op de hoogte stellen van mogelijke interessante items en in andere situaties waarin u persoonlijk, telefonisch of per e-mail met ons communiceert waarbij dit Beleid wordt vermeld of naar wordt verwezen.


Het kan voorkomen dat u een voor de omstandigheden specifieke privacyverklaring hebt ontvangen die los staat van dit beleid, zoals privacyverklaringen voor specifieke activiteiten zoals werving. Voor zover u een andere verklaring heeft ontvangen, zijn die verklaringen van toepassing en bepalen ze onze interacties met u. Als u Persoonsgegevens verstrekt over andere partijen dan uzelf, bent u ervoor verantwoordelijk dat ze weten hoe we hun persoonsgegevens verwerken en moet u, indien van toepassing, vereiste voorafgaande toestemming verkrijgen.

We doen er alles aan om Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te verwerken. Houd er rekening mee dat als u uw Persoonsgegevens niet aan ons wilt verstrekken, sommige producten en of/services niet meer beschikbaar kunnen zijn. Uw gebruik van één of alle platforms geeft aan dat u op de hoogte bent gesteld van hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken zoals beschreven in dit beleid voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

UW INFORMATIE

We komen om veel verschillende redenen in contact met individuen. Deze interacties kunnen ertoe leiden dat we direct of indirect toegang krijgen tot Persoonsgegevens over u. De onderstaande tabel geeft een overzicht van hoe we Persoonsgegevens kunnen verzamelen, verwerken en gebruiken, onze wettelijke basis voor de verwerking van uw informatie en de mogelijke ontvangers van uw informatie. Niet alle gevallen hoeven in alle omstandigheden van toepassing te zijn.

ALGEMENE CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

De onderstaande tabel geeft de categorieën en bronnen van Persoonsgegevens weer die op grond van dit Beleid kunnen worden verwerkt, naast de doeleinden en juridische basis voor een dergelijke verwerking. De items in deze tabel kunnen worden gedeeld, ontvangen of verwerkt door: Radiometer, onze partners die ons helpen bij het leveren van de producten of services of ons helpen onze marketing of administratie te verbeteren, professionele zorgverleners, patiënten, personen met recht op toegang tot de Persoonsgegevens en Partijen die betrokken zijn bij mogelijke zakelijke transacties.

Identiteits- en contactgegevens

Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens
Bronnen van persoonsgegevens
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, functietitel, professionele licentienummers, gebruikersnaam en wachtwoord voor account, IP-adres en nationale provider-ID of staatslicentienummer
Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Radiometer zoals hier uiteengezet;
Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om onze producten en services aan te bieden of te leveren; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantie
Voor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om cruciale belangen te beschermen; ten behoeve van medische hulpverlening en/of diagnose; ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens
Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens
Voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, functietitel, professionele licentienummers, gebruikersnaam en wachtwoord voor account, IP-adres en nationale provider-ID of staatslicentienummer
Bronnen van persoonsgegevens
Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Radiometer zoals hier uiteengezet;
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om onze producten en services aan te bieden of te leveren; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantie
Juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Voor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om cruciale belangen te beschermen; ten behoeve van medische hulpverlening en/of diagnose; ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens

Demografische gegevens

Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens
Sources of Personal Data
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, lichamelijke beperking en geboortedatum
Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Radiometer zoals hier uiteengezet;
Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantie
Voor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om cruciale belangen te beschermen; ten behoeve van medische hulpverlening en/of diagnose; om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens
Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens
Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, lichamelijke beperking en geboortedatum
Sources of Personal Data
Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Radiometer zoals hier uiteengezet;
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantie
Juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Voor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om cruciale belangen te beschermen; ten behoeve van medische hulpverlening en/of diagnose; om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens

Commercieel en financieel

Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens
Bronnen van persoonsgegevens
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Transaction records, products and services (purchased, obtained, or considered), requested documentation, customer service records, financial transaction history, transfers of value, and financial account number
Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Radiometer zoals hier uiteengezet;
Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantie
Voor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens
Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens
Transaction records, products and services (purchased, obtained, or considered), requested documentation, customer service records, financial transaction history, transfers of value, and financial account number
Bronnen van persoonsgegevens
Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Radiometer zoals hier uiteengezet;
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantie
Juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Voor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens

Professionele en educatieve informatie

Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens
Sources of Personal Data
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Job title or position, employer, National Provider Identifier number, work skills, employment history, graduate degree, certification, specialized training, responses to surveys and questionnaires, and enrollment history for our education and training events, LinkedIn profile
Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Radiometer zoals hier uiteengezet;
Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantie
Voor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens
Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens
Job title or position, employer, National Provider Identifier number, work skills, employment history, graduate degree, certification, specialized training, responses to surveys and questionnaires, and enrollment history for our education and training events, LinkedIn profile
Sources of Personal Data
Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Radiometer zoals hier uiteengezet;
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantie
Juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Voor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens

Technische informatie

Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens
Bronnen van persoonsgegevens
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
IP addresses, browser type, browser language, device type, advertising IDs associated with your device (such as Apple’s Identifier for Advertising (IDFA) or Android’s Advertising ID (AAID)), the date and time you use our products and services, Uniform Resource Locators, or URLs (i.e., website addresses) visited prior to arriving and after leaving our products and services, activity on our products and services and referring websites or applications, data collected from cookies or other similar technologies, and geolocation information
Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Radiometer zoals hier uiteengezet;
Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantie
Voor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om cruciale belangen te beschermen; ten behoeve van medische hulpverlening en/of diagnose; om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens
Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens
IP addresses, browser type, browser language, device type, advertising IDs associated with your device (such as Apple’s Identifier for Advertising (IDFA) or Android’s Advertising ID (AAID)), the date and time you use our products and services, Uniform Resource Locators, or URLs (i.e., website addresses) visited prior to arriving and after leaving our products and services, activity on our products and services and referring websites or applications, data collected from cookies or other similar technologies, and geolocation information
Bronnen van persoonsgegevens
Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Radiometer zoals hier uiteengezet;
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantie
Juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Voor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om cruciale belangen te beschermen; ten behoeve van medische hulpverlening en/of diagnose; om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens

Gezondheidsinformatie

Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens
Bronnen van persoonsgegevens
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Information regarding your treatment, including your date of birth, sex/gender, treatment dates, medical history, and treatment information, patient-reported outcome measures (e.g., responses to questionnaires and surveys), X-rays, magnetic resonance imaging, medical scans, user activity, pictures and videos of treatment activities, therapy completion and use details, and communications with your Healthcare Provider and/or patient, including audio and/or video from telehealth sessions, allergy information; Medical Insurance Information and details pertaining thereto.
Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Radiometer zoals hier uiteengezet;
Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantie
Voor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om cruciale belangen te beschermen; ten behoeve van medische hulpverlening en/of diagnose; om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens
Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens
Information regarding your treatment, including your date of birth, sex/gender, treatment dates, medical history, and treatment information, patient-reported outcome measures (e.g., responses to questionnaires and surveys), X-rays, magnetic resonance imaging, medical scans, user activity, pictures and videos of treatment activities, therapy completion and use details, and communications with your Healthcare Provider and/or patient, including audio and/or video from telehealth sessions, allergy information; Medical Insurance Information and details pertaining thereto.
Bronnen van persoonsgegevens
Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Radiometer zoals hier uiteengezet;
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantie
Juridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Voor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om cruciale belangen te beschermen; ten behoeve van medische hulpverlening en/of diagnose; om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens

 

AMERIKAANSE HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT (HIPPA)

Als u een patiënt bent die in de VS is gevestigd, houd er dan rekening mee dat dit beleid verschilt van de HIPAA-verklaring over privacyprocedures van uw zorgverlener, waarin wordt beschreven hoe uw professionele zorgverlener individueel identificeerbare informatie over uw gezondheid die wordt verzameld, gebruikt en openbaar maakt, evenals alle overige privacyprocedures die ze toepassen. Persoonsgegevens die we namens uw zorgverlener ontvangen, vallen niet onder dit beleid.

SAMENGEVOEGDE, GEANONIMALISEERDE EN GEDEÏDENTIFICEERDE GEGEVENS

Radiometer kan geanonimiseerde/gedeïdentificeerde gegevens verwerken. Dit zijn gegevens waarvan de kenmerken die u direct of indirect kunnen identificeren, zijn verwijderd zodat u niet langer identificeerbaar bent, en deze informatie wordt niet langer beschouwd als Persoonsgegevens onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit omvat in de Verenigde Staten verwijdering van identificatiegegevens uit beschermde gezondheidsinformatie die vereist zijn onder HIPAA, 45 CFR § 164.514(b)(2), om dergelijke gegevens als niet-geïdentificeerd te beschouwen. We vertrouwen op ons legitieme zakelijke belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek en/of statistische doeleinden, toestemming of overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn als wettelijke basis om Persoonsgegevens te anonimiseren.


We kunnen ook voor ieder doel bepaalde gecombineerde gegevens verkrijgen en gebruiken, zoals demografische gegevens (“Samengevoegde gegevens”). Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar onthullen niet direct of indirect uw identiteit. We kunnen bijvoorbeeld bepaalde informatietechnologie-gerelateerde gegevens van u samenvoegen met de gegevens van anderen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie op onze website. We kunnen samengevoegde gegevens zonder beperking voor ieder doel gebruiken. Als we samengevoegde gegevens echter opnieuw combineren of opnieuw koppelen aan uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die in overeenstemming met dit beleid worden gebruikt.

INFORMATIE COMBINEREN

We combineren informatie die we op de website verzamelen met informatie die we persoonlijk van u ontvangen via e-mail of andere vormen van communicatie. We combineren ook door u verstrekte informatie met informatie die we ontvangen van derden, serviceproviders, openbaar beschikbare bronnen en onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven.

OVER KINDEREN VERZAMELDE INFORMATIE

Onze sites en apps zijn bedoeld voor volwassenen. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen van 17 jaar of jonger zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en denkt dat uw kind ons informatie heeft gegeven, kunt u ons een e-mail sturen of een brief schrijven met behulp van de gegevens in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' hieronder.

OPSLAG VAN INFORMATIE

We kunnen uw informatie overdragen, verwerken en opslaan in de VS, Canada, India, de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of andere landen. Onze gelieerde ondernemingen of andere externe dienstverleners kunnen uw informatie ook overdragen, verwerken of opslaan in de VS of andere landen. Onze sites en bedrijven zijn mogelijk onderworpen aan Amerikaanse wetgeving, die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als de wetgeving in uw land.

GEGEVENSOVERDRACHT OVER DE GRENS

We kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan ontvangers in andere landen dan het land waarin uw Persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld. Wanneer we uw Persoonsgegevens op een dergelijke manier overdragen, nemen we maatregelen om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de wetgeving en vereisten in uw land, inclusief de vereisten die van toepassing zijn op gegevensoverdracht over de grens. We nemen de juiste technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van het beschermen van uw Persoonsgegevens tegen onopzettelijke of verboden vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Zoals voor alle websites, applicaties, producten en services geldt, kunnen we helaas niet altijd de veiligheid van de verzamelde gegevens garanderen.

VERKOOP OF OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Als we betrokken zijn bij de verkoop of overdracht van alle of sommige van onze bedrijfsmiddelen of activiteiten via een aandelen- of activatransactie, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de overnemende organisatie die ten minste dezelfde of hogere normen moet hanteren om zorgvuldig om te gaan met uw Persoonsgegevens. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvinden, indien wettelijk vereist, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht en kunt u uw toestemming intrekken of, indien van toepassing, andere wettelijk beschikbare rechten instellen, zoals beschreven in de sectie “Rechten en opties” van dit Beleid met betrekking tot de verwerking en het gebruik van uw Persoonsgegevens door de overnemer.

COOKIES, WEB BEACONS EN OVERIGE TRACKING TOOLS

Zoals in bovenstaande tabel uiteengezet, is uw interactie met onze websites een extra bron om uw informatie te verzamelen. We kunnen “cookies”, web beacons en andere technologieën gebruiken om ons te helpen de content of functies van de producten of services die we leveren te evalueren en verbeteren. We verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

 • Web beacons
 • Pixels
 • Tags
 • Trackingcookies
 • Marketingcookies
 • Analytische cookies
 • Social media-cookies


Ons Cookiebeleid biedt meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp en hoe we cookies gebruiken om uw ervaring te verbeteren en u beter van dienst te zijn.

LINKS EN TOOLS VAN DERDEN

Op onze platforms kunnen we een link plaatsen naar andere sites of apps waarover we geen controle hebben. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar een platform geleid dat wij niet beheren. Dit beleid is niet van toepassing op de privacyprocedures van die website of dat platform. Lees het privacybeleid van andere bedrijven zorgvuldig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze derde partijen. Onze site kan ook content van derden aanbieden met eigen cookies of trackingtechnologieën. We hebben geen controle over het gebruik van deze technologieën.

GEGEVENS BEWAREN

We bewaren Persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden uit te voeren waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld, of voor de periode die wordt voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, wat maar langer is. Hoe lang uw gegevens worden opgeslagen, is afhankelijk van:

 • Het potentiële risico op schade als de gegevens onderhevig zijn aan ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking;
 • De hoeveelheid en gevoeligheid van de Persoonsgegevens;
 • Toepasselijke wettelijke vereisten; en
 • Als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld op andere manieren kunnen worden bereikt.

Als uw persoonsgegevens niet langer bewaard hoeven te worden, verwijderen of anonimiseren we de gegevens volgens de hierboven weergegeven details.

UW RECHTEN EN OPTIES

In sommige rechtsgebieden hebben individuen rechten met betrekking tot de verwerking van hun Persoonsgegevens. Deze rechten gelden niet voor iedereen en zijn niet noodzakelijk in iedere context van toepassing. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving of de juridische basis, hebt u mogelijk het recht om:

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • Toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens;
 • Een verzoek in te dienen voor de correctie van uw Persoonsgegevens als ze onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn;
 • Een verzoek in te dienen om uw Persoonsgegevens te wissen/verwijderen;
 • Uw toestemming voor toekomstige verwerking in te trekken wanneer we Persoonsgegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming;
 • Een verzoek in te dienen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, inclusief beperking van de verkoop van of het delen van uw Persoonsgegevens;
 • Een verzoek in te dienen om uw Persoonsgegevens aan uzelf of een derde partij over te dragen;
 • U af te melden voor bepaalde overdrachten aan derden.


Om een recht uit te oefenen waarvan u denkt dat u er recht op heeft volgens de toepasselijke wetgeving, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via e-mail: privacy@radiometer.dk of kunt u een brief sturen naar:


Radiometer Medical ApS
Attn: Legal & Compliance (Privacy office)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark.

Het kan zijn dat we uw identiteit moeten verifiëren voordat we aan uw verzoek voldoen of, volgens de toepasselijke wetgeving, kunnen we weigeren om aan uw verzoek te voldoen. We stellen u indien nodig tijdig op de hoogte van dergelijke beslissingen of vereisten.

Inwoners van Californië.

Onze California Consumer Rights Noticegeeft een overzicht van welke privacyrechten en bescherming consumenten in Californië hebben.


Een klacht indienen.

Als u een probleem niet rechtstreeks met ons kunt oplossen en een formele klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit of een andere handhavingsinstantie.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen heeft over dit Beleid of onze gegevensprocedures, kunt u contact met ons opnemen via:

Radiometer Medical ApS Attn: Legal & Compliance (Privacy office) Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark.

U kunt ons ook rechtstreeks e-mailen via privacy@radiometer.dk..

BELEIDSWIJZIGINGEN

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Het meest recente exemplaar staat op onze website. Controleer onze website regelmatig op updates.

BELEIDSWIJZIGINGEN

Klik hier voor een tabel met toepasselijke beheerders en verantwoordelijke instellingen.

Cookies worden gebruikt op deze website

Use of cookies
Uw account bij Radiometer bevestigen

Voer een geldig e-mailadres in

DOORGAAN
Door het verzenden van dit formulier erken ik tevens dat ik het Privacybeleid omtrent gegevensbescherming heb doorgelezen en begrepen.
Radiometer benut Microsoft Azure AD voor authenticatie van de toegang. Wanneer u al bent geregistreerd, wordt u naar Microsoft Azure AD geleid voor aanmelding met uw Microsoft Azure AD-gegevens.
U bent al geregistreerd
Radiometer benut Microsoft Azure AD voor authenticatie van de toegang. Wanneer u al bent geregistreerd, wordt u naar Microsoft Azure AD geleid voor aanmelding met uw Microsoft Azure AD-gegevens.
Bedankt

Wij sturen u binnenkort een uitnodiging per e-mail voor aanmelding met Microsoft Azure AD.

Radiometer benut Microsoft Azure AD voor authenticatie van de toegang.
Sorry

Kennelijk is uw e-mailadres nog niet bij ons geregistreerd

Radiometer benut Microsoft Azure AD voor authenticatie van de toegang. Wanneer uw e-mailadres nog niet bij ons geregistreerd, kies dan DOORGAAN, zodat wij u door het aanmeldingsproces kunnen begeleiden.
We hebben u eerder een uitnodiging per e-mail verzonden

Klik op "Aan de slag" in de e-mail om het registratieproces te voltooien

Radiometer benut Microsoft Azure AD voor authenticatie van de toegang.
Sorry

We konden uw aanvraag niet verwerken door een communicatiefout

Sorry

Kennelijk is voor dit account de toegang tot de portal niet vrijgegeven

Radiometer benut Microsoft AZURE Active Directory (AZURE AD) voor de authenticatie van gebruikers.

Radiometer maakt gebruik van AZURE AD voor veilige toegang tot documenten, hulpmiddelen en andere diensten op ons klantenportaal voor klanten en partners.

Als uw organisatie al gebruik maakt van AZURE AD, kunt u dezelfde toegangsgegevens gebruiken voor het klantenportaal van Radiometer.

Belangrijkste voordelen

 • Gebruik van bestaande Active Directory toegangsgegevens mogelijk
 • Single sign-on: één enkele aanmelding nodig
 • Gebruik van dezelfde toegangsgegevens voor toekomstige diensten

Toegang aanvragen

U ontvangt per e-mail een uitnodiging voor toegang tot onze diensten wanneer uw aanvraag is goedgekeurd.

Wanneer u de uitnodiging accepteert en uw organisatie al gebruik maakt van AZURE AD, kunt u dezelfde toegangsgegevens gebruiken voor het klantenportaal van Radiometer. Anders wordt er een eenmalig wachtwoord per e-mail verzonden om in te loggen.

Ingaande op 2 mei 2018

Deze Online Privacy kennisgeving (“Privacybeleid”) legt uit hoe we omgaan met de Persoonsgegevens die ons verstrekt worden via websites, mobiele sites, mobiele toepassingen en andere digitale diensten en producten, onder beheer van Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Denmark en die een link bevatten naar dit Privacybeleid (samen de “Sites Radiometer”). Radiometer is onder de toepasselijke wetgeving de gegevensbeheerder voor het verwerken van de Persoonsgegevens.
Deze Privacy kennisgeving is niet van toepassing op Sites van Radiometer die geen link bevatten naar dit Privacybeleid of op websites van derden waarnaar vanuit Sites van Radiometer gelinkt kan worden.

Types informatie die we online verzamelen

De types Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen terwijl u de Sites van Radiometer gebruikt, worden beschreven in deze sectie en omvatten zowel informatie die u ons biedt en informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Sites van Radiometer gebruikt.
Voor de doeleinden van deze Privacy kennisgeving betekent “Persoonsgegevens” informatie die u identificeert of die redelijkerwijs gebruikt zou kunnen worden om u te identificeren. Voorbeelden van Persoonsgegevens omvatten naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Informatie die u aanbiedt

U hoeft zich niet te registreren voor een dienst of programma om veel van de informatie te kunnen krijgen die beschikbaar is via de Sites van Radiometer. Een deel van onze inhoud is echter enkel beschikbaar aan geregistreerd of geïdentificeerde gebruikers en zal vereisen dat u een profiel aanmaakt of specifieke informatie over uzelf geeft om u de dienst te kunnen aanbieden.

Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u Sites van Radiometer bezoekt

Radiometer verzamelt Persoonsgegevens die u verstrekt op Sites van Radiometer, bijvoorbeeld bij het aankopen van een product, om marketingproducten en informatie te ontvangen, om contact op te nemen met de klantendienst van Radiometer, of om te reageren op vragenlijsten of enquêtes van Radiometer. Dit omvat mogelijk:

 • Contactinformatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.
 • Registratie-informatie zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Vergoedingsinformatie wanneer u een dienst levert aan Radiometer in uw hoedanigheid als zorgverlener.
 • Informatie over tewerkstelling, opleiding en andere achtergrondinformatie wanneer u navraag doet naar tewerkstelling bij Radiometer.
 • Betalingsinformatie (zoals bankinformatie, nummer betaalkaart, vervaldatum, leveringsadres en facturatieadres).
 • Inhoud die u mogelijk verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u ons Online Contactformulier invult of andere informatie indient).

 

Persoonsgegevens die u deelt bij andere interacties met Radiometer

U kan contact opnemen met Radiometer om vragen te stellen, uw zorgen te bespreken of om problemen te melden inzake onze producten. Als u communiceert met of informatie verzoekt van Radiometer, kan men u vragen om ook uw contactinformatie te geven, evenals gelijk welke Persoonsgegevens die relevant zijn voor uw verzoek.

Informatie die automatisch verzameld kan worden

Wanneer u Sites van Radiometer gebruikt, kunnen we automatisch ook bepaalde informatie over gebruik en toestel verzamelen zoals hierna beschreven.

IP-adres

We kunnen het Internetprotocol (“IP”) -adres van uw computer of andere elektronische apparaten registreren wanneer u de Sites van Radiometer bezoekt. Een IP-adres identificeert het elektronisch apparaat dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Sites, wat u toelaat om communicatie met uw computer te behouden terwijl u tussen de Sites van Radiometer navigeert en om inhoud op maat aan te passen.

Cookies en andere opvolgingstechnologieën

We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van Sites van Radiometer via opvolgingstechnologieën zoals cookies en webbakens. Een “cookie” is een uniek nummer dat op uw computer werd overgebracht om uw interesses en voorkeuren op te volgen en om u als herhaalde bezoeker te herkennen. Een “Webbaken” is en doorzichtige grafische afbeelding die op een website, e-mail of reclame werd geplaats en dat het mogelijk maakt toezicht te houden op zaken zoals gebruikersactiviteit en siteverkeer. Deze technologieën helpen om uw voorkeuren te herinneren en laten ons toe u de inhoud en functies te leveren die waarschijnlijk van grootste interesse zouden zijn voor u op basis van de “clickstream”-gegevens die uw vorige activiteiten op Sites van Radiometer weergeven.
We gebruiken Google Display Advertising (zoals Retargeting met Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager integration en Google Analytics Demographics and Interest Reporting) om (1) u onze reclame te laten zien op andere websites op basis van uw eerdere bezoeken aan Sites van Radiometer en (2) om de indruk nagelaten door onze reclame en gebruik van reclamediensten beter te begrijpen. In verband met de dienst Google Analytics Demographics and Interest Reporting kunnen we gegevens uit de informatie van Google over op interesse gebaseerde reclame of externe publieken (zoals leeftijd, geslacht en interesses) gebruiken met Google Analytics om onze marketingcampagnes en Site-inhoud te begrijpen en te verbeteren. 

Een deel van onze onlinereclamevoering vindt plaats via Google Display Advertising. Als deel van dit programma gebruiken we functies van Google Analytics zoals Retargeting. Naast die functie en andere aangeboden door reclamenetwerken, kunnen wij en de beheerders van reclamenetwerken, waaronder Google, cookies van derde partijen gebruiken (zoals de DoubleClick-cookie) - en in sommige gevallen cookies van eerste partijen (zoals het Google Analytics-cookie) - om reclame gericht en geoptimaliseerd weer te geven op het Internet, op basis van de vorige bezoeken van een gebruiker aan Sites van Radiometer. Wanneer u Sites van Radiometer bezoekt, kunnen we u ook reclame tonen van sommige van onze gelieerde bedrijven. 

U kan u uitschrijven uit Google Ads door http://www.google.com/ads/preferences te bezoeken. Als u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden door Google Analytics, kan u de browser add-on voor uitschrijven uit Google Analytics installeren, te vinden op de Google Analytics opt-out pagina. 
Deze Site van Radiometer is niet ontworpen om te reageren op "do not track"-signalen ontvangen van browsers.
Om meer te weten te komen over cookies en andere opvolgingstechnologieën, waaronder over hoe deze uit te schakelen, gaat u naar http://www.allaboutcookies.org/. Let erop dat sommige cookies cruciaal zijn voor de werking van onze Sites en dat het wissen of uitschakelen ervan de functionaliteit van de site zal verminderen.

Mobiele opvolging

Sommige Sites van Radiometer zijn beschikbaar als ofwel mobiele toepassingen of als mobiele sites die u kan gebruiken op uw mobiele toestel. Als u een mobiel toestel gebruikt om de Sites van Radiometer te openen, kunnen we de volgende gsm-specifieke informatie verzamelen, naast de andere hierboven beschreven informatie: toestel- of reclame-ID, type toestel, type hardware, adres voor media access control (“MAC”), internationaal identiteitsnummer voor mobiele uitrusting (international mobile equipment identity, “IMEI”), de versie van het besturingssysteem van uw mobiele toestel, het platform gebruikt voor het openen of downloaden van de Site van Radiometer (bijv. Apple, Google, Amazon, Windows), locatie-informatie en gebruiksinformatie over uw toestel en uw gebruik van de Sites van Radiometer.

Informatie verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u uit een bezoek aan een Site van Radiometer combineren met informatie over u uit bezoeken aan andere Sites van Radiometer. We kunnen ook informatie over u die verzameld werd via de Sites van Radiometer combineren met informatie die we offline verzameld hebben, evenals met informatie die ons door derde partijen geleverd werd, zoals externe lijstproviders. 

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken uw Persoonsgegevens om u de door u verzochte producten en diensten te bezorgen, met u te communiceren, uw ervaring op de Sites van Radiometer te verbeteren, in het algemeen onze producten en diensten te verbeteren en voor andere interne zakelijke doeleinden. Dat gebruik omvat mogelijk ook het registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen of de combinatie, beperking, blokkering, wissing of vernietiging van Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen opgeslagen worden voor vijf jaar na de meest recente interactie die we met u hebben gehad, waarna ze gearchiveerd zullen worden maar enkel voor zolang als redelijk noodzakelijk voor de hierboven uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Het leveren van door u verzochte producten en diensten

Als u ervoor kiest om een product aan te kopen of onze diensten te ontvangen, gebruiken we de Persoonsgegevens die u ons verstrekt via de Sites van Radiometer om uw bestellingen en facturen te beheren, betalingen te verwerken, te reageren op uw vragen, u de door u verzochte diensten te leveren en om een optimale klantervaring te bieden.

Marketing

U kan ook marketinginformatie krijgen van Radiometer en verwante filialen, zoals aanbiedingen over aan Radiometer gerelateerde producten of diensten, uitnodigingen om deel te nemen aan enquêtes over onze producten, of kennisgevingen over speciale promoties. In dergelijke gevallen zullen we uw contactinformatie en andere Persoonsgegevens gebruiken om u marketinginformatie op te sturen.

Op maat gemaakte gebruikerservaringen

De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen gebruikt worden om op maat aangepaste aanbiedingen, informatie of diensten op te stellen, aangepast aan uw interesses en voorkeuren. We kunnen ook uw IP-adres en de gegevens die we automatisch verkrijgen via het gebruik van cookies of gelijkaardige opvolgingstechnologieën gebruiken om te zorgen dat onze Radiometer Sites eenvoudiger te gebruiken en te navigeren zijn, en ook om de op Sites van Radiometer geleverde inhoud op maat aan te passen, door de informatie en diensten te anticiperen waar u interesse in zou kunnen hebben.

Verbetering bedrijf en product

Om nieuwe feiten te ontdekken die Radiometer kunnen helpen om de noden van klanten beter te begrijpen en om producten, diensten, materialen en programma’s te helpen verbeteren, ontwikkelen en evalueren. Radiometer analyseert de informatie die u verstrekt heeft. Voor deze doeleinden gebruikt Radiometer geen informatie die u zou kunnen identificeren.

Site-analyse en verbetering

We kunnen de informatie die u verstrekt en de informatie die we automatisch verzamelen over uw gebruik van de Sites van Radiometer gebruiken om toezicht te houden op verkeerspatronen en voorkeuren voor siteverbetering, analyse en optimalisatie.

Wettelijke basis voor verwerking

Onder de Europese wetten inzake gegevensbescherming moet Radiometer een juridische basis hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. De wettelijke principes die van toepassing zijn op een gegeven situatie zullen afhangen van voor welke van de hierboven beschreven specifieke doeleinden Radiometer uw Persoonsgegevens aan het verwerken is:

 • In bepaalde gevallen kan Radiometer vragen naar uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. Moest u ervoor kiezen om toestemming te verlenen, kan u later uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”. Merk op dat de intrekking van de toestemming geen invloed zal hebben op reeds uitgevoerde verwerking.
 • In andere gevallen kan de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een toepasselijke wet of regelgeving, of voor het uitvoeren van een contract waaraan u onderworpen bent. U kan zich mogelijk niet uitschrijven voor deze verwerking, of uw keuze tot uitschrijven kan invloed hebben op ons vermogen om aan een contractuele verplichting te voldoen die u anderszins verschuldigd is.
 • In nog andere gevallen kan Radiometer uw Persoonsgegevens verwerken op basis van de legitieme belangen van Radiometer in het met u communiceren over onze producten en diensten, en over wetenschappelijk onderzoek en opleidingskansen. U heeft het recht zich uit te schrijven voor al dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan dat doen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”. 

Informatie die we delen

We delen uw Persoonsgegevens enkel met derde partijen zoals hieronder beschreven. We verkopen of verhuren geen Persoonsgegevens aan derde partijen voor hun eigen marketingdoeleinden.


Reclame van derde partijen en reclame op basis van onlinegedrag
Men kan u op websites en mobiele diensten van derde partijen voor u op maat aangepaste online reclame tonen voor producten en diensten van Radiometer, bijvoorbeeld op basis van informatie die u verstrekt aan Radiometer of een website van een derde partij die u bezoekt, of over uw browsingactiviteit, aankopen of interesses. Deze types op maat gemaakt online reclame kan via verschillende bronnen komen, zoals onder andere:

 • We kunnen uw niet-identificerende informatie, die we verkregen via cookies en andere opvolgingstechnologieën op onze Sites van Radiometer, delen met onze reclamedienstverleners.
 • Sommige Sites van Radiometer nemen deel aan op online gedrag gebaseerde reclame (dit wordt soms “retarget”-reclame of op interesse gebaseerde reclame genoemd). U kan deze sites identificeren via de link “Keuzes inzake reclame” in de voettekst. Onze reclamenetwerkpartners kunnen op Sites van Radiometer en op andere websites van derde partijen cookies plaatsen en gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten, en u zo van online reclame te voorzien die gebaseerd is op uw interesses. Wanneer op online gedrag gebaseerde reclame van een Radiometer aan u geleverd wordt, zal u een icoontje “Ad Choices” zien. Door te klikken op het icoontje of de link gaat u naar een website waar u het gebruik van gegevens over uw browsinggeschiedenis die gebruik wordt voor het leveren van op onlinegedrag gebaseerde reclame te beheren of om u daarvoor uit te schrijven. Als u zich uitschrijft, kan u nog steeds online reclame zien, waaronder reclame van Radiometer, die gebaseerd is op andere informatie (bijv. op basis van de inhoud van de pagina die bekeken wordt in plaats van uw voorgaande clickstream-activiteit). In sommige gevallen kunnen deze externe adverteerders nog steeds informatie verzamelen over uw browsingactiviteit, maar zij zullen deze informatie niet gebruiken om reclame aan te bieden die gebaseerd is op uw vorige online browsinggedrag. U kan zich ook uitschrijven door hier te klikken.
 • Sommige webbrowsers kunnen “do-not-track”-signalen sturen aan websites waarmee de browser communiceert. Op de datum waarop deze Privacy kennisgeving van kracht ging, was er nog geen industrienorm vastgesteld over hoe te reageren op deze signalen. Radiometer reageert dus momenteel niet op deze signalen. Zoals eerder besproken, kan u zich uitschrijven uit adverteerders die uw browsinggeschiedenis gebruiken om op online gedrag gebaseerde reclame te leveren door te klikken op adchoices.

 

Filialen, verkopers en leveranciers

We hebben relaties met leveranciers en gelieerde bedrijven, die ons helpen ons bedrijf te runnen en waarvoor het in de loop van het verlenen van hun diensten aan Radiometer noodzakelijk kan zijn dat zij toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. We zullen deze partijen geen machtiging geven om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor gelijk welk doel dat geen verband houdt met de bedrijfsvoering van Radiometer en haar gerelateerde filialen, en we delen geen Persoonsgegevens uit landen die toestemming vereisen, tenzij gepaste toestemming voor het delen met gerelateerde filialen op voorhand verkregen werd. We vereisen dat deze partijen in uw Persoonsgegevens overeenstemming met deze Privacy kennisgeving zullen behandelen.

Sites samen met andere merken

We kunnen samenwerken met andere bedrijven om u inhoud of diensten te geven op gezamenlijke basis. Op sites met andere merken zal u op uw scherm zowel het logo van Radiometer zien als het logo van de samenwerkende partner. U moet de afzonderlijke privacybeleidsvoorschriften lezen van onze samenwerkende partners, aangezien ze in bepaalde opzichten kunnen verschillen van de onze. Het lezen van deze beleidsvoorschriften zal u helpen een geïnformeerde beslissing te nemen over of u al dan niet uw informatie aan een gegeven site wenst te geven.


Productverslagen

Als u contact opneemt met Radiometer over uw ervaring inzake het gebruik van een van onze producten, kunnen we de informatie die u verstrekt gebruiken bij het indienen van verslagen aan de aangewezen regelgevende overheidsautoriteiten, zoals van ons vereist volgens de wet.

Wettelijke rechten en verplichtingen

In bepaalde beperkte omstandigheden kan Radiometer uw Persoonsgegevens moeten vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting of eis, zoals het naleven van meldingsverplichtingen aan onze beheersende regelgevende autoriteiten over de veiligheid van onze producten, of in verband met de verkoop of overdracht van een van onze productlijnen of divisies, waaronder de diensten verleend via een of meerdere van de Sites van Radiometer. In dergelijk gevallen zullen we maatregelen treffen om uw Persoonsgegevens zover mogelijk te beschermen. We behouden ons ook het recht voor om Persoonsgegevens te gebruiken om gebruikers te onderzoeken en te vervolgen die onze regels overtreden of die betrokken zijn in gedrag dat illegaal of schadelijk is voor anderen of voor de eigendom van anderen.

Wijziging in organisatie

In het geval Radiometer beslist om ons bedrijf te herorganiseren of af te stoten via verkoop, fusie of overname, kan Radiometer Persoonsgegevens over u delen met feitelijke of mogelijke kopers. We zullen vereisen dat feitelijke of mogelijke kopers deze Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met deze kennisgeving.

Privacy van kinderen

Radiometer verzamelt of gebruikt op Sites van Radiometer bewust geen enkele Persoonsgegevens rechtstreeks van kinderen (Danaher definieert “kinderen” als minderjarigen jonger dan 18 jaar). We laten kinderen niet bewust toe om onze producten te bestellen, met ons te communiceren of op gelijk welke van onze onlinediensten te gebruiken. Als u een ouder bent en u wordt u ervan bewust dat uw kind ons informatie gegeven heeft, neem dan contact met ons op aan de hand van een van de hierna gespecificeerde methoden, en we zullen met u samenwerken om dit probleem aan te pakken.

Uw keuzes inzake Privacy

U heeft het recht om Persoonsgegevens over u die we bewaren in te kijken en er een kopie van te krijgen, evenals om verbeteringen aan te brengen aan onnauwkeurige of onvolledige Personeelsgegevens over u. U heeft mogelijk het recht om de gegevens die u ons verstrekt heeft te verkrijgen in een machine-leesbare vorm en om die gegevens naar een andere controleur door te sturen. U kan ook verzoeken om uw Persoonsgegevens te wissen of dat beperkingen worden opgelegd op de verwerking ervan, of om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van Persoonsgegevens over u. Om Persoonsgegevens over u te openen, om een zorg of klacht in te dienen, om te verzoeken om een correctie of om zich uit te schrijven uit bepaalde programma’s, neemt u contact op met ons Privacykantoor door te klikken op de link “Contact” op de Site van de Radiometer die u gebruikt, via de contactinformatie van de Radiometer op de mobiele toepassing van Radiometer die u gebruikt of door ons te e-mailen op privacy@radiometer.dk. U kan ook een brief sturen naar het volgende adres:
Radiometer Medical ApS
Att: Legal & Compliance (Privacy)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark

De Autoriteit voor Gegevensbescherming (DPA) van Nederland en België is verantwoordelijk voor het verzekeren dat de privacywetgeving gevolgd wordt in Nederland en België. Voor meer informatie over uw privacyrechten, of als u niet in staat bent een probleem rechtstreeks met ons op te lossen en u een klacht wenst in te dienen, neemt u contact op met: privacy@radiometer.dk

Vermeld bij alle communicaties met Radiometer uw e-mailadres, het adres van de Website, mobiele toepassing en/of het specifieke product van Radiometer  via welke u Persoonsgegevens hebt aangeboden (bijv. Radiometer.com), evenals een gedetailleerde uitleg van uw verzoek. Als u uw Persoonsgegevens wilt wissen, bijwerken of verbeteren en u contact met ons opneemt via e-mail, vermeld dan “Deletion Request” (verzoek tot wissen) of “Amendment/Correction Request” (verzoek tot aanpassen/correctie) in de onderwerpregel van de e-mail. We zullen alle redelijke verzoeken op tijdige manier beantwoorden en moeten mogelijk uw identiteit verder bevestigen om bepaalde verzoeken te kunnen verwerken.

Gegevensbeveiliging

Radiometer onderhoudt redelijke technische, administratieve en fysieke controles om alle via de Sites van Radiometer verzamelde Persoonsgegevens te beveiligen. Er is echter altijd een zeker risico dat een niet gemachtigde derde partij een internettransmissie kan onderscheppen, of dat iemand een manier zal vinden om onze beveiligingssystemen te omzeilen. We dringen eropaan dat u voorzichtigheid betracht bij het versturen van Persoonsgegevens via het internet, in het bijzonder informatie in verband met uw financiën. Radiometer kan niet garanderen dat niet gemachtigde derde partijen geen toegang zullen verkrijgen tot uw Persoonsgegevens. Daarom moet u bij het indienen van gegevens aan Sites van Radiometer zowel de voordelen als de risico’s afwegen.

 

Sites van derde partijen en plug-ins sociale media

Deze Privacy kennisgeving is niet van toepassing op Sites van Radiometer die geen link bevatten naar deze Privacy kennisgeving of op websites van derden waarnaar vanuit Sites van Radiometer gelinkt kan worden. Sites van Radiometer kunnen plug-ins voor sociale media gebruiken (bijv. de knop “Vind ik leuk” op Facebook, “delen naar Twitter”) om u in staat te stellen op eenvoudigere manier informatie te delen met anderen. Wanneer u Sites van Radiometer bezoekt, kan de beheerder van de sociale mediaplug-in een cookie plaatsen op uw computer of andere elektronische toestel dat de beheerder in staat stelt om personen te herkennen die eerder onze Site bezocht hebben. Als u ingelogd bent op de sociale mediawebsite (bijv. Twitter, Facebook) terwijl u aan het browsen bent op onze Site van Radiometer, laat de sociale media mediaplug-in toe dat de sociale mediawebsite informatie krijgt dat u onze Site van Radiometer bezocht hebt. De sociale mediaplug-in laat ook toe dat de sociale mediawebsite informatie over uw activiteiten op onze Site van Radiometer deelt met andere gebruikers van hun sociale mediawebsite. Deze deelinstellingen worden beheerd door de sociale mediawebsite en worden beheerd door hun privacybeleid.

Wereldwijd onze Sites bezoeken

Deze website is in bezit en onder beheer van Radiometer in de Verenigde Staten, maar de informatie die u aanbiedt zal toegankelijk zijn voor onze filialen, verkopers en leveranciers in andere landen, in overeenstemming met dit beleid. Als u verder deze site bezoekt vanuit een land buiten de Verenigde Staten, zal uw communicatie met ons noodzakelijkerwijs leiden tot de overdracht van informatie over internationale grenzen. Het niveau van wettelijke bescherming voor Persoonsgegevens is niet hetzelfde in alle landen. We zullen echter de beveiligingsmaatregelen zoals beschreven in deze Privacy kennisgeving aanhouden in een inspanning uw informatie beveiligd te houden. Door deze site te bezoeken, begrijpt u dat uw Persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt zullen worden in de Verenigde Staten en in gelijk welk land waar we mogelijk in de loop van onze zakelijke werking uw informatie naartoe sturen.

Kennisgeving aan inwoners van Californië 


Onderhevig aan bepaalde beperkingen onder California Civil Code § 1798.83, kunnen inwoners van Californië ons vragen hen het volgende te bezorgen: (i) een lijst van bepaalde categorieën van Persoonsgegevens die we tijdens het onmiddellijk voorafgaand kalenderjaar hebben openbaar gemaakt aan derde partijen voor hun rechtstreekse marketingdoeleinden, en (ii) de identiteit van die derde partijen. Om dat verzoek te maken, kunnen inwoners van Californië contact met ons opnemen op privacy@radiometer.dk.

Wijzigingen aan ons Privacybeleid

We zullen Persoonsgegevens enkel gebruiken op de manier beschreven in dit Privacybeleid zoals van kracht op het ogenblik dat de informatie verzameld werd van u of zoals door u gemachtigd. Onderworpen aan gelijk welke toepasselijke toestemmingsvereisten, behouden we ons echter het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid gelijk wanneer te wijzigen. Alle wijzigingen aan dit Privacybeleid zullen op deze pagina weergegeven worden met een nieuwe ingangsdatum. Radiometer moedigt u aan om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Alle Persoonsgegevens verzameld bij uw verdere gebruik van Sites van Radiometer zullen verwerkt worden in overeenstemming met het momenteel geposte Privacybeleid.

Privacy en beveiliging

Radiometer (“Radiometer”), samen met haar filialen en dochterondernemingen, respecteren uw privacy, waarderen onze relatie en zetten zich in voor de beveiliging van uw privacy. We begrijpen het belang van privacy voor onze klanten en bezoekers op de websites van Radiometer. Ons gebruik van Persoonsgegevens is beheerd door ons Privacybeleid en door het openen en gebruiken van de websites van Radiometer  stemt u ermee in gebonden te zijn aan dat Privacybeleid.

U erkent en stemt ermee in dat bij het indienen van uw persoonlijk identificeerbare informatie op websites van Radiometer er geen absolute garantie is op beveiliging, hoewel Radiometer beveiligingsmaatregelen getroffen heeft om niet gemachtigde toegang of interceptie te voorkomen. IN HET ONWAARSCHIJNLIJKE GEVAL VAN EEN INTERCEPTIE OF ONGEMACHTIGDE TOEGANG, ONDANKS ONZE INSPANNINGEN, ZAL RADIOMETER NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE INTERCEPTIES OF ONGEMACHTIGDE TOEGANG, OF VOOR GELIJK WELKE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER VERLOREN WINSTEN) GELEDEN DOOR EEN KLANT OF GEBRUIKER, ZELFS ALS RADIOMETER EERDER GEADVISEERD WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. RADIOMETER BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAT DE DOOR GELIJK WELKE KLANT VERSTREKTE INFORMATIE VRIJ ZAL ZIJN VAN INTERCEPTIE OF ONGEMACHTIGDE TOEGANG, EN BIEDT GEEN ENKELE GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ELKE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEWAREN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN ZIJN OF HAAR EIGEN WACHTWOORD.