Juridische kennisgeving

Disclaimer, intellectuele eigendomsrechten, privacyverklaring en andere relevante juridische informatie

Deze website is het eigendom van, en wordt onderhouden door Radiometer Medical ApS, een Deense naamloze vennootschap, officieel gevestigd te Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Denemarken ("Radiometer").

Disclaimer

De informatie op deze website is gericht op een breed publiek in de landen waar Radiometer zaken doet en wordt enkel gepubliceerd voor informatieve doeleinden.
 
U kunt op deze website dan ook informatie aantreffen over producten en diensten die niet beschikbaar, niet toegankelijk of niet geldig zijn in uw land.

Hoewel we ons naar redelijkheid inzetten om te zorgen dat de verstrekte informatie op deze website volledig, juist en actueel is, kan dit niet gegarandeerd, noch uitdrukkelijk of stilzwijgend verklaard worden.

Radiometer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot eventuele vervolgschade, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site, met behulp van de hierin verstrekte informatie, dan wel uw onvermogen deze website op te roepen en de hierin verstrekte informatie, ongeacht de reden voor dergelijke schade, en ongeacht of Radiometer deze schade, of het risico hiervan, kon hebben voorzien.

Radiometer kan de publicatie of het onderhoud van deze website te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, stopzetten, zonder voorafgaande kennisgeving.

Door inloggen beschermde bereiken

Bepaalde onderdelen van deze website kunnen alleen toegankelijk zijn na aanmelding en zijn beschermd met een inlogprocedure. De toegang tot dergelijke onderdelen van deze website kan onderworpen zijn aan afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, die gebruikers eerst moeten aanvaarden voor hun registratie.

Radiometer behoudt zich het recht voor de registratie van een gebruiker zonder opgaaf van redenen te weigeren, en een geregistreerde gebruiker de toegang tot relevante onderdelen van de website zonder opgaaf van redenen te weigeren, vooral wanneer de gebruiker in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden voor het betreffende bereik van deze website.

Software downloaden

Eventueel voor download beschikbare software op deze website is onderworpen aan afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, die u als gebruiker zult moeten aanvaarden voorafgaand aan het downloaden.

Wie niet alle gebruiksvoorwaarden aanvaardt, selecteert: "Afwijzen" en mag geen software installeren, gebruiken of kopiëren.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website kan onderworpen zijn aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en is het eigendom van, of wordt onder licentie gebruikt door Radiometer.

Radiometer, het logo van Radiometer en andere op deze website gebruikte handelsmerken zijn het eigendom van, of worden onder licentie gebruikt door Radiometer.

Er wordt geen toestemming verleend om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken. Voor elke reproductie, publicatie of ander gebruik van de inhoud is voorafgaande schriftelijke toestemming van Radiometer vereist.

Links

De opgenomen links op deze website worden enkel voor uw gemak aangeboden. Bij gebruik van een opgenomen link op deze website voor toegang tot een andere website, verlaat u deze website. De website die u dan oproept, is staat los van deze website en de inhoud ervan valt buiten de controle van Radiometer.

Radiometer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en de inhoud van dergelijke andere websites. Wanneer een andere website een link naar deze website aanbiedt, heeft Radiometer – tenzij uitdrukkelijk vermeld – hiertoe geen toestemming gegeven of dit bekrachtigd, noch de inhoud van de betreffende andere website. Er bestaat geen verbinding tussen Radiometer en de eigenaar van een dergelijke andere website.

Kennisgeving gegevensbescherming

Radiometer Benelux BV is de houder van de gegevens ten behoeve van de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Door het verzenden van uw gegevens via deze website stemt u ermee in dat we uw persoonlijke gegevens opslaan in onze bestanden en deze verder verwerken om op passende wijze op uw verzoek te kunnen reageren.

Wanneer u uw gegevens verzendt, stemt u ermee in dat Radiometer Benelux BV de verstrekte informatie gebruikt voor het/de vermelde doeleinde(n). In verband hiermee wordt de informatie verzameld, verder verwerkt en bekendgemaakt binnen de Radiometer Groep. De informatie kan worden overgedragen aan een rechtsmacht die mogelijk niet dezelfde mate van gegevensbescherming biedt die de wetten in uw eigen land bieden. De overdracht van informatie aan ontvangende partijen in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland dat geen afdoende mate van gegevensbescherming biedt overeenkomstig de betekenis van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens 95/46 (bijv. voor de Verenigde Staten) vindt plaats op basis van een overeenkomst van gegevensoverdracht, gebaseerd op de contractuele standaardbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van gegevens naar derde landen, of op basis van een ander afdoend middel dat aan de eisen van de toepasselijke wetgeving voldoet.

Radiometer Benelux BV zal uw informatie bewaren zolang dit nodig is ten behoeve van het/de bovengenoemde doeleinde(n) waarvoor de informatie werd verzameld. Wanneer de informatie niet langer nodig is, zal die derhalve worden gewist. U kunt hoe dan ook bij ons gebruikmaken van uw recht op toegang, aanpassing, opzegging en bezwaarmaking door contact op te nemen via info@radiometer.nl.

Wijzigingen

Deze juridische kennisgeving kan te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd door Radiometer. De actuele versie van deze juridische verklaring is op elk moment beschikbaar op de homepage van deze website.

Toepasselijk recht en locatie

Alle geschillen voortvloeiend uit, of samenhangend met deze website, vallen onder de Deense wet, zonder verwijzing naar de keuze van de wetsbepalingen. Het Gerechtshof van Kopenhagen in Denemarken is de uitsluitend bevoegde instantie bij geschillen.

© 2014 Radiometer Medical ApS. All rights reserved.

Cookies worden gebruikt op deze website

Use of cookies
Wachtwoord vergeten
Gebruiker niet gevonden
Versturen
Radiometer medewerker? Voer de gebruikersnaam in om het wachtwoord opnieuw in te stellen
We hebben een e-mail verstuurd om uw wachtwoord opnieuw in te stellen
Wijzig uw wachtwoord
Wachtwoord gewijzigd
Wachtwoordwijziging vereist.
Verander uw wachtwoord om gebruik te kunnen blijven maken van MyRadiometer.
Wachtwoord is gewijzigd